Tant de gust senyor Verdaguer

Tant de gust… senyor Verdaguer, a cura de M. Carme Bernal i Carme Rubio, publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat, és una adaptació en Lectura Fàcil del la vida de Verdaguer i el poema Canigó.
Els llibres de Lectura Fàcil estan escrits amb especial cura per ser llegits i entesos per persones amb dificultats de comprensió lectora transitòries o permanents (persones amb trastorns de l’aprenentatge, persones nouvingudes, gent gran amb problemes cognitius, persones amb discapacitat intel·lectual o amb una escolarització deficient). Segueixen les directrius de l’IFLA (Federació Internacional d’Institucions Bibliotecàries) quant a contingut, llenguatge i forma. A grans trets es basen en la utilització d’un llenguatge planer i senzill però digne, frases curtes, marges generosos, línies no massa llargues, text no justificat a la dreta, etc.

L’Associació Lectura Fàcil (ALF) és des del 2003 el centre de referència sobre la Lectura Fàcil, i atorga el segell LF als llibres que segueixen aquestes directrius.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat és una de les editorials que treballa amb l’ALF. Publica diferents col·leccions LF, entre aquestes la col·lecció “Tant de gust…”, un repàs a l’obra d’un autor concret. El de Jacint Verdaguer és el número 6 de la col·lecció, que ja ha tractat autors com Maria Àngels Anglada, Mercè Rodoreda, Ramon Llull, Joan Maragall o Hans Christian Andersen.