Homenatge a Josep M. de Casacuberta

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans homenatjarà Josep M. de Casacuberta i Roger (1897-1985), amb motiu del vint-i-cinquè aniversari del seu traspàs.

Hi intervindran Josep Massot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, i Josep Moran, membre de la Secció Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC.

L’acte tindrà lloc dimarts 25 de gener, a les 19 h, a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC.