Altres publicacions

Antologies i obres diverses relacionades amb Verdaguer que s’editen des de la Fundació Jacint Verdaguer, des d’Amics de Verdaguer i des d’altres entitats o editorials. Traduccions i llibres verdaguerians d’artistes i creadors.

Cançoner verdaguerià

A cura d’Oriol Portell i Joan Vilamala

Jacint Verdaguer, l’home que creava mons

M. Carme Bernal i Carme Rubio

Què diuen els ocells. Proses i poesies

A cura d'Andreu Bosch, M. Àngels Verdaguer i Jordi Baucells

Ruta verdagueriana de Folgueroles

A cura de Ricard Torrents

Selected poems of Jacint Verdaguer

Amb pròleg de Ramon Pinyol (The University of Chicago Press, 2007) Ronald Puppo

Verdaguer, la mirada poètica a la terra

Ajuntament de Folgueroles i Casa Museu Verdaguer