Anuari Verdaguer 2021

Índex

ESTUDIS
Joan Armangué i Herrero, Apel·les Mestres i el Teatre Líric Català. Documents del fons Carles Pellicer (1900-1913) al Museu Abelló de Mollet del Vallès

Xavier Ferré Trill, Verdaguer vist per Miquel Tarradell

Pep Vila, Notes de lectura extretes d’arxius i biblioteques franceses que convenen a l’estudi de la llengua i la literatura catalanes del segle XIX

TEXTOS
Rosa Cabré Monné, El dret i el revers d’una narració de Narcís Oller

Joan Vilamala, Tres poemes desapercebuts en les obres completes de Jacint Verdaguer

RESSENYES
Novel·les i/o biografies sobre Verdaguer (2015-2020)
   Josep Camps i Arbós, Andreu Carranza. El poeta del poble. Barcelona: Destino, 2015
   Joan Requesens i Piquer, Marta Pessarrodona – Narcís Garolera. Jacint Verdaguer. Una biografia. Barcelona: Quaderns Crema, 2016
   Joan Vilamala, Daniel Palomeras. Fills de la terra dura. Barcelona: Ed. Comanegra, 2020
   Llorenç Soldevila i Balart, Àlvar Valls. Entre l’infern i la glòria. Barcelona: Edicions de 1984, 2020

Josep Camps i Arbós, Dolors Monserdà. Maria Glòria. No sempre la culpa és d’ella. Introducció de M. Carme Mas. Martorell: Adesiara, 2019

Carola Duran i Tort, Premsa i literatura en el Vuit-cents. Vuit estudis, a cura de Roger Canadell. Lleida: Punctum, 2020. «El Vuit-cents, 14»

Juan Carlos Rodríguez Esteban, Transformacions gastronòmiques i paral·lelisme artístic i social a Barcelona, des de l’Exposició Universal de 1888 fins al final de la Primera Guerra Mundial

CRÒNICA
Carola Duran i Tort, Bibliografia sobre literatura catalana del segle xix, 2020. Materials

Societat Verdaguer (2018-2021)

RESUMS I ABSTRACTS 

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS DE L’ANUARI VERDAGUER

Anuari Verdaguer 2005-2020, sumaris
Col·leccions verdaguerianes Eumo Editorial – Verdaguer Edicions / Societat Verdaguer

Informació

Número29 (2021)
ISSN1130-202X

Iniciativa de la Societat Verdaguer, Eumogràfic i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic-UCC)