XII Col·loqui Internacional Verdaguer 2024

Guimerà, Verdaguer. Institució i internacionalització de la literatura catalana

El Vendrell, Vic, Folgueroles, 14-16 de novembre de 2024

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
18 DE MAIG DE 2024

SEGONA CIRCULAR / Segona circular

Termini de presentació dels resums de les comunicacions d’uns 1.500 caràcters amb espais (per correu electrònic societat.verdaguer@uvic.cat) abans del 30 d’abril de 2024. Es notificarà abans del 31 de maig de 2024 si les comunicacions han estat acceptades.

La cadència triennal dels col·loquis de la Societat Verdaguer fa coincidir, el 2024, el XII Col·loqui Internacional Verdaguer amb la commemoració del centenari del traspàs d’Àngel Guimerà. L’avinentesa, doncs, propicia que la nostra vinent trobada acadèmica quedi articulada a l’entorn d’aquests dos coetanis. Més específicament, proposem de fer atenció a la seva condició d’agents decisius de la configuració de l’espai literari català contemporani: de la seva mateixa institució com a tal (en el curs d’una complexa convivència de les lògiques simbòliques de la Renaixença amb les del mercat literari) i de la seva projecció internacional (amb l’episodi categòric de la candidatura de Guimerà al Nobel).

SECCIONS

  1. La renovació de la cultura del renaixencisme
  2. La internacionalització de la literatura catalana
  3. Guimerà, Verdaguer: apropiacions, retroactivitats, presències

Primera circular

Més informació a https://societatverdaguer.cat/2024-xii-colloqui-internacional-verdaguer/