XII Col·loqui Internacional Verdaguer 2024

Guimerà, Verdaguer. Institució i internacionalització de la literatura catalana

El Vendrell, Vic, Folgueroles, 14-16 de novembre de 2024

La cadència triennal dels col·loquis de la Societat Verdaguer fa coincidir, el 2024, el XII Col·loqui Internacional Verdaguer amb la commemoració del centenari del traspàs d’Àngel Guimerà. L’avinentesa, doncs, propicia que la nostra vinent trobada acadèmica quedi articulada a l’entorn d’aquests dos coetanis. Més específicament, proposem de fer atenció a la seva condició d’agents decisius de la configuració de l’espai literari català contemporani: de la seva mateixa institució com a tal (en el curs d’una complexa convivència de les lògiques simbòliques de la Renaixença amb les del mercat literari) i de la seva projecció internacional (amb l’episodi categòric de la candidatura de Guimerà al Nobel).

SECCIONS

  1. La renovació de la cultura del renaixencisme
  2. La internacionalització de la literatura catalana
  3. Guimerà, Verdaguer: apropiacions, retroactivitats, presències

Primera circular