Tesina sobre Verdaguer i el seu traductor, el comte de Cedillo

La tesina “El comte de Cedillo, traductor de Canigó de Verdaguer al castellà. Aproximació biobibliogràfica“, de Laura Vilardell Domènech, dirigida per Ramon Pinyol Torrents i realitzada dins el Programa de Doctorat “Metodologia i anàlisi de la traducció” (bienni 2008-2010) del Departament de Filologia Catalana i Espanyola de la Universitat de Vic, es va defensar el dia 11 de febrer de 2011 a les 11 h, amb la qualificació d’EXCEL·LENT PER UNANIMITAT. 

Els membres del tribunal van ser Francesc Codina Valls, professor titular de la UVic (president); Lluïsa Cotoner Cerdó, professora emèrita de la UVic (secretària) i Rafael Roca Ricart, professor titular de la Universitat de València (vocal).