Quadern de Saó dedicat a Teodor Llorente

Dins Articles i documentació