Andreu Bosch – Capítols de la Barranxel·leria i del dret de cabeçatge

Dins Articles i documentació

Capítols de la Barranxel·leria i del dret de cabeçatge (l’Alguer, s. XVII i XVIII). Edició, introducció i glossari a cura d Andreu Bosch i Rodoreda; i pròleg de Joan Veny. Col·lecció Scripta, 4. Barcelona: Universitat de Barcelona, Ministerio de Ciencia e Innovación i Publicacions de l Abadia de Montserrat, juliol de 2013. 88 pàgines.