Article de Xavier Vall

Dins Articles i documentació

«El tombant del segle xx segons una innocentada de La Vanguardia [1889]»,  Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca,  XVIII (2013), p. 115-142.