II Jornada sobre Edició de Textos Literaris Catalans

Primera circular (PDF)

Sala Segimon Serrallonga / Universitat de Vic

A cinc anys de la I Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (CSIC, Barcelona, 2007), realitzem el compromís adquirit aleshores d’una nova convocatòria per a l’intercanvi directe d’experiències i per a la reflexió sobre els problemes de la transmissió, la gestió i l’accessibilitat del patrimoni literari. L’interès manifestat al llarg d’aquella I Jornada a mantenir aquest àmbit de diàleg voldríem projectar-lo ara de manera especial en l’atenció a diverses iniciatives editores en curs —a pràctiques concretes de negociació entre els deures de la filologia i les exigències del mercat, val a dir, tot reprenent mots de la I Jornada.

Aquesta segona jornada farà èmfasi en l’edició de textos vuitcentistes o del pas del xix al xx, amb el benentès que les dues ponències inicials plantejaran aspectes de tipus més general, no necessàriament referibles a un període concret.

Comitè organitzador
Ramon Pinyol (UVic), Josep M. Domingo (UdL), Joan Santanach (UB / Editorial Barcino-Fundació Lluís Carulla), M. Àngels Verdaguer (UVic)

Organitzen i col·laboren
Projecte d’Investigació FFI2008-04830/FILO – UVic (Ministerio de Ciencia e Innovación) – Editorial Barcino – Fundació Lluís Carulla – Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (GELIV, UB) – Textos literaris contemporanis: Estudi, Edició i Traducció, 2009 SGR 736 (UVic) – Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic) – Societat Verdaguer – Societat Catalana de Llengua i Literatura