Conferències

Dins la festa Verdaguer 2010. Quinzena literària, destaquem dues conferències que tindran lloc a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles (20 h), una el dia 14 de maig a càrrec de Daniel Garcia-Castellanos i Ricard Torrents, i l’altra el dia 21 de maig a càrrec de Ramon Pinyol.

14 de maig de 2010
L’Atlàntida: de Plató a la Ciència actual passant per Verdaguer A càrrec de Daniel Garcia-Castellanos del Grup de Recerca de Dinàmica de la Terra de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA) i Ricard Torrents, membre de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i primer rector i professor emèrit de la Universitat de Vic. La conferència té per objecte presentar el mite de l’enfonsament atlàntic recollit a la literatura clàssica enfront de les investigacions científiques que plantegen nous coneixements sobre la dinàmica de la terra.

21 de maig de 2010
Verdaguer: de l’home al mite
A càrrec de Ramon Pinyol, director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i professor de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic.

Programa Verdaguer 2010. Quinzena literària