Quinzena Literària 2016

De Llull a Verdaguer

Posar les Perles del «Llibre d’Amic e Amat» al centre de la Festa Verdaguer d’enguany serà com interpretar i escoltar un concert de piano a quatre mans. Els grans solistes seran Ramon Llull i Jacint Verdaguer, els dos genis fundadors de la llengua catalana, tan allunyats i alhora tan pròxims. El mallorquí la va fer néixer fa més de 700 anys en plena Edat Mitjana i el català de Folgueroles la va fer renéixer en plena Revolució Industrial. L’un portà la llengua catalana a la seva Naixença entre les llengües nacionals de l’Europa Medieval i l’altre la portà a la seva Renaixença entre les llengües romàniques del Romanticisme. Segles els separen i segles els uneixen.

Segles ens en separen i segles ens hi uneixen. En aquest context presentem un programa que té com a teló de fons Ramon Llull i el Llibre d’Amic e Amat amb el llibre de Jacint Verdaguer, Perles del «Llibre d’Amic e Amat». Per això el XIIIè Mercat del Llibre Vell de Poesia el dediquem a aquest llibre; la convidada d’honor és la Sra. Francina Armengol i Socias, presidenta del govern de les Illes Balears; el Sr. Joan Santanach, comissari de l’Any Llull, pronunciarà una conferència sobre la relació dels dos autors, i gaudirem de l’espectacle Cos a Cos dirigit pel mallorquí Biel Mesquida que dóna veu a Llull, Verdaguer i Vinyoli en relació al Llibre de l’amat de cada un dels escriptors.

Quinzena Literària 2016 (PDF)