Portal Epistolari Verdaguer

Dins Articles i documentació

Epistolari Verdaguer. Índexs

Epistolari Jacint Verdaguer, vol. I-XI. A cura de J. M. de Casacuberta i J. Torrent i Fàbregas. Barcelona: Editorial Barcino, 1959-1993
Correspondència de Jacint Verdaguer. Fons Verdaguer-Panadès
Cartes disperses publicades en revistes i diaris

Per iniciativa de la Càtedra Verdaguer díEstudis Literaris i la Societat Verdaguer, en una primera fase es va realitzar una base de dades en què es podien consultar els noms dels corresponsals i les dates de tot líEpistolari Jacint Verdaguer conegut fins aleshores.

Així, es va buidar les cartes editades a líEpistolari de Jacint Verdaguer en XI volums per líEditorial Barcino, a cura de Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas; les cartes del Fons Verdaguer-Panadès, editat en CD per líArxiu Nacional de Catalunya (2002) i dipositat en còpies en paper a la Càtedra Verdaguer de la UVic; i, a més, les cartes publicades de forma dispersa en revistes i diaris des dels anys 80 del s. XX.

En va tenir cura Laura Vilardell, estudiant de la FCHTD de la UVic que va obtenir una beca del MEC vinculada al grup de recerca dí«Edició i estudi de textos literaris contemporanis», amb la revisió de M. Àngels Verdaguer i el suport informàtic de Pere Quer.

Aquesta primera feina ha tingut continuïtat amb la indexació dels noms de persones, noms geogràfics, títols de publicacions periòdiques, títols de llibres, entitats i títols de poemes que apareixen dins les cartes dels XI volums de líEpistolari de líEditorial Barcino, tasca que ja ha finalitzat. Aquesta indexació ha estat possible gràcies a líajut econòmic de la Fundació Lluís Carulla, que va dotar amb una beca de col·laboració a la mateixa persona que havia fet la primera part, Laura Vilardell. A més, aquest treball síinscriu dins el Projecte de recerca FFI2008-04830 finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación i el Grup de Recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (2009SGR736).

Hem díesmentar que la realització díaquest portal web líha portat a terme líequip de líàrea de les TIC de la Universitat de Vic, encapçalada per Richard Samson i posteriorment per Salvador Valldeoriola.

Es pretén que sigui una feina útil per a tots els estudiosos del segle XIX, ja que abasta des de 1865 a 1902, tot i que encara es podrà anar complementant en el futur amb la introducció de les dades que ofereixen les cartes del Fons Verdaguer-Panadès.