Epistolari de Víctor Balaguer 1842-1875

Dins Articles i documentació

Base de dades

S’han incorporat al catàleg de l’Epistolari de Víctor Balaguer 1.105 nous registres corresponents a l’any 1875. Amb aquesta ampliació des d’ara es pot accedir a una base de dades de cartes adreçades a Víctor Balaguer entre 1842 i 1875 i que conté un total de 18.492 registres. Cada registre conté, la data, el corresponsal, els noms citats, un breu resum, l’esborrany de resposta de Víctor Balaguer quan hi consta i la matèria.

Montserrat Comas
Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Setembre de 2010
Accés: http://www.victorbalaguer.cat/consultes/epist.htm