III Jornada sobre edició de textos literaris catalans

El 25 de novembre de 2011, a la Sala Segimon Serrallonga de la Masia de la Torre dels Frares de la Universitat de Vic, va tenir lloc la II Jornada sobre edició de textos literaris catalans, continuació de la I Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (CSIC, Barcelona, 26 de novembre de 2007). En aquella segona trobada, es prestava l’atenció a diverses iniciatives editores en curs, fent èmfasi en l’edició de textos vuitcentistes o del pas del xix al xx.

A frec de l’actualitat editorial, la intenció d’aquesta tercera jornada és, com a les anteriors, de facilitar l’intercanvi directe d’experiències i la reflexió sobre els problemes de la transmissió, la gestió i l’accessibilitat del patrimoni literari: des del tractament que han de rebre els clàssics d’època medieval o moderna fins a l’edició de textos prefabrians i postfabrians del segle xx, amb una incursió al món literari espanyol del vuit-cents per observar les operacions que en l’àmbit de l’edició es produeixen en una altra llengua.

Programa (PDF)