2014 – IX Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
6-8 de novembre de 2014 Barcelona, Vic, Folgueroles

1714. Del conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art

A 300 anys del final de la Guerra de Successió (1702-1714), en el context commemoratiu de l’episodi bèŀlic que polaritza el mite nacional de la derrota en el setge i la caiguda de Barcelona (segons que n’ha parlat Magí Sunyer a Els mites nacionals catalans [Vic: Eumo/Societat Verdaguer, 2006]), el IX Coŀloqui Internacional Verdaguer convoca a l’exploració de la imaginació literària, dels discursos historiogràfics i de les representacions artístiques que, al llarg del vuit-cents, visibilitzen el conflicte: el tematitzen o l’adopten com a pretext.

Amb records vius i amb rotunds signes a la vista dels fets de 1714, i alhora amb una realitat coetània feta d’hostilitats duradores i d’episodis d’intensa violència civil i social, el segle que coneix la renaixença dels catalans en els àmbits socioeconòmic, polític i cultural observa, respecte de la història i de la contemporaneïtat, conflictives actituds contraposades: si la utopia de l’harmonia, l’equilibri, l’ordre, el consens i la integració es manté com a idée fixe davant d’unes accelerades dinàmiques de canvi, la funcionalitat de les representacions i de la memòria del conflicte no deixa de veure’s reiteradament activada. Naturalment, també com a factor identitari imprescindible de la comunitat imaginada per la Renaixença. Verdaguer mateix serà el poeta de l’idiŀli i dels cataclismes fundacionals, el poeta de la pau dels humils i el que, el 1883, imaginava la glòria d’una Catalunya agombolada de “les bèŀliques imatges” dels seus herois (“A Barcelona”, v. 97). Quant al 1714, Verdaguer era el poeta que evocava una “gran bandera” testimoni de triomfs antics, protectora i ànima, ara, del “créixer” i del “voler” futurs (“La bandera de santa Eulària”, III).

Proposem d’organitzar els treballs en les següents seccions:
I.   L’any 1714. Realitat i mite
II.  Memòria i conflicte del passat
III. Experiències i perspectives contemporànies
IV. Jacint Verdaguer, amb especial atenció al conflicte en la seva obra

CIRCULARS

Comitè organitzador

Roger Canadell (UB/UOC), Pere Gabriel (UAB), Enric Gallén (UPF), Manuel Llanas (SCLL/UVic), Ramon Pinyol (UVic), Teresa M. Sala (UB), Magí Sunyer (URV), Carme Torrents (FJV), M. Àngels Verdaguer (UVic)

Comitè científic

Ricard Torrents (Universitat de Vic / President), Joaquim Albareda (Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Domingo (Universitat de Lleida), Roger Friedlein (Ruhr-Universität Bochum), Mònica Güell (Université Paris-Sorbonne), Manuel Jorba (Universitat Autònoma de Barcelona), Damià Pons (Universitat de les Illes Balears), Patrizio Rigobon (Università Caí Foscari Venezia), Ignasi Roviró (Universitat Ramon Llull), Anna Sawicka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Seu del Col·loqui

Secretaria i Seu: Universitat de Vic / Societat Verdaguer Masia de la Torre dels Frares. C. Perot Rocaguinarda, 17. 08500 VIC societat.verdaguer@uvic.cat / Tel.: 93 886 12 22 / www.societatverdaguer.cat.

Organitzen i col·laboren

Societat Verdaguer / Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic / Societat Catalana de Llengua i Literatura

Amb el suport de: Projecte d’investigació FFI2011-26367 (MICINN) – TEXLICO (UVic-UCC) / CIFE (Centre d’Innovació i Formació en Educació, UVic-UCC) / Projecte d’investigació FFI2012-31489 (MINECO) – GELIV (UdL); Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Generalitat de Catalunya)

Col·laboren: Museu Nacional d’Art de Catalunya / Fundació Jacint Verdaguer (Casa Museu Verdaguer de Folgueroles) / Ajuntament de Folgueroles / Fundació Antiga Caixa Manlleu