1986 – I Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
Vic-Barcelona, 2, 3, 4 i 5 d'abril de 1986 (Sala de la Columna de l'Ajuntament de Vic, Escola Universitària Balmes, Institut d'Estudis Catalans)

L’èpica i Canigó de Jacint Verdaguer