1988 – II Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
Vic (Estudis Universitaris de Vic), 25 i 26 de novembre de 1988

Pàtria de Jacint Verdaguer i la poesia patriòtica, polí­tica i civil del segle XIX