Membres numeraris


Domingo, Josep M.

Data d’entrada a la societat: Setembre de 1995
Correu electrònic: jmdomingo@filcat.udl.cat

Publicacions

  • Josep Pin i Soler i la novel·la, 1869-1892. El cicle dels Garriga. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996.
  • Sobre la crítica de literatura catalana en “El Barcelonés” (1884-1890). Notes. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona, 23, 24 i 25 de novembre de 1995, a cura de Josep M. Domingo i Francesc Roig. Tarragona: Diputació de Tarragona, [2000], p. 299-334.
  • Ser poeta. Sobre el Roudor de Llobregat de Joaquim Rubió i Ors. Dins: Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història, i. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, p. 357-370.
  • Josep Pin i Soler novel·lista. Les novel·les del cicle dels Garriga, pròleg a Josep Pin i Soler. La família dels Garrigas, a cura d’Elisabet Velàzquez. Tarragona: Arola Editors, 2003, p. 9-45.
  • Sobre els estudis i edicions recents de literatura catalana del segle xix. Notes per a una sinopsi. Anuari Verdaguer, 13 (2005 [2007[), p. 249-276.
  • L’època del realisme. Dins: Marina Gustà, Núria Santamaria (dir.): La literatura catalana, en una perspectiva europea. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Institut Ramon Llull, 2007, p. 76-85.
  • De literatura catalana en l’Espanya liberal: la Historia del Renacimiento literario de Francisco M. Tubino (1880-1881). Dins: Estudis sobre el positivisme a Catalunya. 1, a cura de Rosa Cabré i Josep M. Domingo. Barcelona / Vic: Departament de Filologia Catalana. Secció de Literatura, Universitat de Barcelona / Eumo Editorial, 2007, p. 191-266.
Àmbits

Realisme i positivisme. Josep Pin i Soler. Joaquim Rubió i Ors. Literatura catalana del segle XIX.