Treball de Biel Sansano sobre els espais teatrals barcelonins de la primera meitat del XIX

Dins Articles i documentació

«Theatre espaces in Barcelona 1800-1850»,  dins The Routledge Companion to Nineteenth-Century Spain,  2020, p. 325-338.