Anuari Verdaguer 2019

Índex

ESTUDIS

Manuel Llanas, Jaume Balmes: relacions amb els editors i venda i difusió dels seus llibres. Aproximació i documents

Eliseu Trenc, Andrée Béarn i Barcelona

Joan Vilamala, El mirador de Mossèn Cinto. Testimoni d’un homenatge frustrat

TEXTOS

Pep Vila, Llibres dedicats per Jacint Verdaguer a l’amic i poeta gironí Josep Franquet i Serra. Notes sobre altres materials verdaguerians del mateix fons

Joan Vilamala, Dues cartes de Verdaguer inèdites

DOSSIER

VIII Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents

Presentació

Georg Kremnitz, Algunes diferències entre les Renaixences catalana i occitana al segle XIX

Jordi Ginebra, La llengua de Verdaguer vista per Pompeu Fabra

David Cao Costoya, Vic en l’època de Verdaguer. La ciutat muntanyesa en gran angular

Francesc Codina Valls, Verdaguer: identitat i territori

RESSENYES

Josep Camps i Arbós, Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.). Història de la literatura catalana, volum V (Literatura catalana I. El Vuit-cents). Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2018

Josep Camps i Arbós, Narcís Oller. Notes de color. Valls: Cossetània, 2018 («Biblioteca Narcís Oller», 13)

Enric Cassany, Julien Lanes Marsall. L’ambassadeur de la République des Letres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacuberta (1827-1873). París: Éditions Hispaniques, 2017

Georg Kremnitz, Francesc Pelai Briz, Lo llibre de ma vida. Edició a cura de Ramon Panyella. Lleida: Punctum, 2017 (Col·lecció «El Vuit-cents», 13)

Ramon Panyella, P. Salas Vives (ed.). Ramon Picó i Campamar. Un home de la Renaixença (Jornades d’estudis 20, 21 i 22 d’octubre de 2016). Mallorca: El Gall editor, 2017

M. Àngels Verdaguer, Josep Enric Estrela. Constantí Llombart. Esperit de valencianisme (1848-1893). València: Institució Alfons el Magnànim. Centre valencià d’estudis i investigació, 2018 (Biografia, 40)

CRÒNICA

Carola Duran Tort, Bibliografia sobre literatura catalana del segle XIX, 2017-2018. Materials

RESUMS I ABSTRACTS

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS DE L’ANUARI VERDAGUER

Anuari Verdaguer 2005-2018, sumaris

Col·leccions verdaguerianes Eumo Editorial – Verdaguer Edicions / Societat Verdaguer

Informació

Número27 (2019)
ISSN1130-202X

Iniciativa de la Societat Verdaguer, Eumogràfic i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic-UCC)