Vila i Medinyà, Pep

Vila i Medinyà, Pep

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembres de 2002
Correu electrònic: pepvilamedinya@hotmail.com

Publicacions

 • Teatre català del Rosselló: segles XVII-XIX; a cura de Pep Vila. Barcelona: Curial, 1989-1992 (2 vol.)
 • Rossellonesos i catalans: una correspondència per damunt de la ratlla. Dins: Amics de Besalú, viii Assemblea d’Estudis del seu Comtat, [s.l.], [Patronat Francesc Eiximenis?], 1996, p. 105-134.
 • Visió de la cultura popular en l’obra de Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897). Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos / Ajuntament de la Jonquera / Patronat Francesc Eiximenis, 1997.
 • Lletres creuades entre Fèlix Torres Amat i Josep Tastú (1832-1838). Revista de Catalunya, 123 (novembre 1997), p. 104-143.
 • Roser de tot l’any de Jacint Verdaguer. Una traducció inèdita de Justí Pepratx, Anuari Verdaguer 1995-1996 (Vic, 1999), p. 225-248.
 • Dos cançoners catalans del segle xix, desconeguts. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, xxxix (Homenatge a Arthur Terry, 3)(1999), p. 157-178.
 • La resurrecció del canonge Mulet, una comèdia sentimental del vuit-cents català. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle xix. El Vendrell, […] 1995. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2000, p. 531-650.
 • Amb Ramon Pinyol]. Justí Pepratx, transcriptor de Verdaguer i recopilador de literatura catalana. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 12 (2004), p. 91-106.
 • Soler, Santi; Vila, Pep. «Lletres de bisbalencs de la renaixença a l’escriptor i polític Víctor Balaguer (1867-1871)». Estudis del Baix Empordà, 2005, núm. 24, p. 111-154.
 • Amb Enric Prat. L’espectacle del teatre religiós rossellonès. Una representació de la Passió a Banyuls dels Aspres (1888) presenciada per Pere Vidal». Anuari Verdaguer, 2013, núm. 21, p. 19-38.
 • Amb Enric Prat. «”Al Gaiter del Llobregat”, un poema en honor de Joaquim Rubió i Ors del mestre i impressor gironí Anton Figaró i Oliva (1842)». Anuari Verdaguer, 2014, núm. 22, p. 105-121.
 • Joaquim Botet i Sisó, poeta, traductor, folklorista, crític i estudiós de la llengua i la literatura catalanes. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 2017, Vol. 58, p. 71-125.
 • De l’amor passió a l’assenyat. Un joc de contraris en un cant a la musa jocosa, obra del prevere i llatinista Josep Castells i Arbós (1878). Anuari Verdaguer, 2020, núm. 28, p. 147-168.
 • Notes de lectura extretes d’arxius i biblioteques franceses que convenen a l’estudi de la llengua i la literatura catalanes del segle XIX. Anuari Verdaguer, 2021, núm. 29, p. 57-70.

Àmbits

 Literatura i cultura del Principat i de la Catalunya Nord. Segle XIX.