Vila i Medinyà, Pep

Vila i Medinyà, Pep

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembres de 2002
Correu electrònic: pepvilamedinya@hotmail.com

Publicacions

  • Teatre català del Rosselló: segles XVII-XIX; a cura de Pep Vila. Barcelona: Curial, 1989-1992 (2 vol.)
  • Rossellonesos i catalans: una correspondència per damunt de la ratlla. Dins: Amics de Besalú, viii Assemblea d’Estudis del seu Comtat, [s.l.], [Patronat Francesc Eiximenis?], 1996, p. 105-134.
  • Visió de la cultura popular en l’obra de Carles Bosch de la Trinxeria (1831-1897). Figueres: Institut d’Estudis Empordanesos / Ajuntament de la Jonquera / Patronat Francesc Eiximenis, 1997.
  • Lletres creuades entre Fèlix Torres Amat i Josep Tastú (1832-1838). Revista de Catalunya, 123 (novembre 1997), p. 104-143.
  • Roser de tot l’any de Jacint Verdaguer. Una traducció inèdita de Justí Pepratx, Anuari Verdaguer 1995-1996 (Vic, 1999), p. 225-248.
  • Dos cançoners catalans del segle xix, desconeguts. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, xxxix (Homenatge a Arthur Terry, 3)(1999), p. 157-178.
  • La resurrecció del canonge Mulet, una comèdia sentimental del vuit-cents català. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle xix. El Vendrell, […] 1995. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2000, p. 531-650.
  • Amb Ramon Pinyol]. Justí Pepratx, transcriptor de Verdaguer i recopilador de literatura catalana. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 12 (2004), p. 91-106.

Àmbits

 Literatura i cultura del Principat i de la Catalunya Nord. Segle XIX.