Tintó i Sala, Margarida († 2017)

Tintó i Sala, Margarida

Membre corresponent

Directora del Museu Verdaguer, Vil·la Joana [baixa el 2000]