Sansano i Belso, Biel

Sansano i Belso, Biel

Membre corresponent

Universitat d’Alacant

Data d’entrada a la societat: 26 de maig de 2001 
Correu electrònic: biel@ua.es

Publicacions

  • (Amb Rafael Roca Ricart). Vint anys d’estudis i edicions sobre la Renaixença al País Valencià (1984-2004). Anuari Verdaguer, 13 (2005)
  • (Amb J. Castaño).Teatre musical i regeneracionisme: Una sublevació en Jauja o Un casament per raó d’estat en la terra de les palmeres, un intent de modernització dramàtica. Dins: 1898: entre la crisi d’identitat i la modernització.Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d’abril de 1998, II. Barcelona: PAM, 2000, p. 375-394.
  • G. Sansano, Per una revisió del sainet valencià del segle XIX: Josep Bernat i Baldoví, un exemple. Dins: BERNAT I BALDOVÍ, Josep, Obra completa, 1. Teatre, I, edició coordinada per J. Antoni Carrasquer, introducció i notes preliminars d’Abel Guarinos i Vinyoles. Sueca: Editorial Afers / Impremta Palàcios, 1997, p. 13-22.
  • Sainets il·licitans de la Restauració (1874-1896): Una història del teatre a Elx al llarg del segle XIX. Estudi introductori, recopilació Edició i notes de Gabriel Sansano i Joan Castaño, amb la col·laboració d’Esther Montesinos. Alacant: Institut de Cultura Juan Gil-Albert / Diputació Provincial d’Alacant, 1997.
  • Mariano de Cabrerizo, llibreter i mercader de llibres. Dins: M. de Cabrerizo, Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 a 1836. Alacant: Asociación Provincial de Libreros de Alicante, 1996, p. 7-21.

Àmbits

 Teatre del segle XIX valencià.