Ramírez Molas, Pere

Ramírez Molas, Pere

Membre corresponent

Professor estat de la Universitat de Friburg, Suïssa
Data d’entrada a la societat: 12 de novembre de 2005

Publicacions

  • «Estructures rítmiques a la prosa de Verdaguer». Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, núm. 14 (2006), p. 57-82.
  • «La versificació de Verdaguer i la poètica castellana». Dins: Miscel·lània Pere Bohigas-2. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1982, p. 253-278.
  • «Maragall, traductor de Novalis». Dins: Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 de març de 1976. Barcelona: Abadia de Montserrat, 1977, p. 407-429.

Àmbits

 Versificació. Poesia.