Llanas i Pont, Manuel

Llanas i Pont, Manuel

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembre de 2002
Correu electrònic: mllanas@uvic.cat

Publicacions

  • El senyor Godó i La Vanguardia (1864-1931). Història d’un “homenot” apòcrif. Llengua & Literatura, 6 (1994-1995), p. 387-398.
  • Gaziel: vida, periodisme i literatura. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.
  • [Amb Llorenç Soldevila]. Verdaguer i el Maresme. Caldes: Ajuntament de Caldes d’Estrac / Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, 2002.
  • L’Edició a Catalunya: el segle XIX, amb la col·laboració de Montse Ayats. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2004.
  • [Amb Ramon Pinyol]. Les traduccions en el Diari Català (1879-1881). Anuari Verdaguer, 12 (2004), p. 81-90.
  • [Amb Ramon Pinyol]. Les traduccions no castellanes de l’obra de Verdaguer, Oller i Guimerà fins a 1939. Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans, vol. I (Montpeller: Centre d’études et de recherches catalanes. Université Paul Valéry – Montpellier III / Association Française des Catalanistes, [2004]),  p. 69-94.
  • L’Edició a Catalunya: el segle XX (fins a 1939),amb la col·laboració de Montse Ayats. Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2005.

Àmbits

 L’edició a Catalunya. La traducció i la difusió internacional de la literatura catalana.