Friedlein, Roger

Friedlein, Roger

Membre corresponent

Data d’entrada a la societat: 6 d’octubre de 2012
Correu electrònic: roger.friedlein@rub.de

Publicacions

Die Spezialität des Hauses, 1998 (antologia de literatura catalana contemporània, traduïda a l’alemany).

«Sentit figurat, tipologia i distanciament: la mitologia antiga a l’èpica verdagueriana». Anuari Verdaguer, 2002, núm. 11, p. 383-397.

Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana (2004).

Àmbits

Èpica. Segle XIX