Fontbona de Vallescar, Francesc

Fontbona de Vallescar, Francesc

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembre de 2002
Correu electrònic: ffontbon@bnc.cat

Publicacions

  • La crisi del modernisme artístic. Barcelona: Curial, 1975.
  • El Paisatgisme a Catalunya, text de Francesc Fontbona; fotografies de Ramon Manent. Barcelona: Destino, 1979.
  • [Amb M. Jorba (ed.)]. El romanticisme a Catalunya. 1820-1874. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura / Pòrtic, 1999 [La història de Catalunya en l’art romàntic, p. 21-25].
  • Art del 98 entre Catalunya i Espanya. Dins: 1898: entre la crisi d’identitat i la modernització. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d’abril de 1998, ii. Barcelona: PAM, 2000, p. 23-40.
  • La crítica d’art catalana a l’adveniment de Josep Yxart, dins El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona, […] 1995,[Diputació de Tarragona, Tarragona, 2000], p. 287-297.
  • Neomedievalismes al segle xix, lliçó inaugural del curs 1999-2000, pronunciada el dia 18 d’octubre de 1999. Barcelona: Amics de l’Art Romànic, 2000.
  • El Modernisme; direcció de l’obra Francesc Fontbona. Barcelona: Edicions L’Isard, 2002-2004, 5 vol.

Àmbits

 Art del segle XIX-XX i crítica d’art.