Castellanos i Vila, Jordi († 2012)

Castellanos i Vila, Jordi († 2012)

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembre de 2002
Correu electrònic: jordi.castellanos@uab.cat

Publicacions

Guia de literatura catalana contemporània. Barcelona: Edicions 62, 1973.

Raimon Casellas i el Modernisme. Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983 [Segona edició corregida: 1992].

Antologia de contes modernistes. Barcelona: Edicions 62 – El Garbell, núm. 25, 1987.

El modernisme. Selecció de textos. Barcelona: Empúries, 1988.

Antologia de la poesia modernista Barcelona: Edicions 62 – El Garbell, núm. 34, 1990 [Segona edició corregida: 1995].

«Verdaguer i el modernisme». Anuari Verdaguer, 1995, núm. 9, p. 27-47.

Gaudí. Imatges i mites. Barcelona: Lunwerg Editors, 1991.

Literatura, vides, ciutats. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Intel·lectuals, cultura i poder. Barcelona: La Magrana, 1998.

 

Àmbits

 Raimon Casellas. Modernisme. Literatura catalana.