Camps Casals, Núria (tresorera)

Camps Casals, Núria

Membre numeraria

Data d’entrada a la societat: 9 de novembre de 2013
Correu electrònic: nuria.camps1@uvic.cat

Publicacions

Joan Baptista Blazy traductor i difusor de Verdaguer. Anuari Verdaguer, 18, 2011, 81-111.

La presència de Jacint Verdaguer a les biblioteques nacionals europees. Journal of Catalan Studies, 2011, 199-214.

Traduccions oblidades i desconegudes de Jacint Verdaguer al francès. Ausa, 168, 2011, 461-471.

Miquela Valls: dona docent traductora de Verdaguer i defensora del català. Quaderns Revista de traducció, 19, 2012, 219-235.

Jacint Verdaguer i Sant Josep de la Gare de Perpinyà. Anuari Verdaguer, 19, 2012, p. 135-154.

Tesi doctoral: “La recepció de Verdaguer a França: traductors i traduccions”. Director: Ramon Pinyol; Universitat de Vic; llegida 7/6/2013

Agustí Vassal: difusor i biògraf de Jacint Verdaguer. Ibix [Recurs electrònic], 2016, 9.

Manuel Rodríguez López i la traducció de L’Atlàntida al gallec. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, (24), 2016, p. 9-22.

Contribució a l’estudi de la gènesi i les fonts d’Eucarístiques de Verdaguer. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, (26), 2018, p. 227-244.

Àmbits

 Jacint Verdaguer; traducció.