2005 – VI Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
Del 10 al 12 de novembre de 2005 / Barcelona, Vic, Folgueroles

Verdaguer: llengua, retòrica i poètica

El VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer es proposa d’estudiar l’ascendent del llegat verdaguerià, lingüístic, retòric i poètic, la seva riquesa i la seva vitalitat, en la tradició literària catalana. S’organitza en els següents àmbits temàtics:

1. Els codis disponibles. Les fonts i els models. Les reflexions sobre la llengua literària. El Romanticisme i la llengua literària. Gramàtiques. Retòriques. Diccionaris.

2. El pensament i les actituds de Verdaguer. Les relacions de Verdaguer: Balari i Jovany, Aguiló, Collell, Milà i Fontanals, Matheu, Rubió i Ors, Llorens i Barba, Coll i Vehí, etc.

3. L’escriptura de Verdaguer. L’anàlisi de la creació literària verdagueriana. Pragmàtica de la literatura de Verdaguer. L’ús de la prosa i l’ús de la poesia. Registres lingüístics. Estudi del lèxic verdaguerià. Qüestions de dialectologia en Verdaguer. Morfologia i sintaxi. Mètrica. Prosòdia. Fonètica. Estil. Usos gràfics de Verdaguer.

4. La projecció de l’escriptura de Verdaguer. El llegat de Verdaguer en el llenguatge literari, en la lexicografia catalana, en la gramatografia i en la preceptiva. La fortuna de Verdaguer en el debat literari.

CIRCULARS