Anuari Verdaguer 2006

Índex

El número 14 (2006) de l’Anuari Verdaguer, en unes 550 pàgines, és dedicat íntegrament a l’edició de les actes del VI Col·loqui Internacional sobre Verdaguer: Verdaguer: llengua, retòrica i poètica, que amb el títol de “Verdaguer: llengua, retòrica i poètica” va tenir lloc a Barcelona (Institut d’Estudis Catalans), Vic (Universitat) i Folgueroles (Ajuntament) els dies 10-12 de novembre de 2005.

El Col·loqui comptà amb un Comitè organitzador integrat pels professors Francesc Codina i Eusebi Coromina (UVic), Jordi Ginebra (URV), Manuel Jorba (UAB), Josep M. Domingo (UdL) i Pere Farrés (UB). La presidència anà a càrrec del professor Ramon Pinyol (UVic) i la secretaria de la professora M. Àngels Verdaguer (UVic). El Comitè científic estigué format pels professors Joaquim Molas, Joan Veny, Pilar Perea, Josep Murgades (UB), Mila Segarra (UAB), Joan Julià (UdL) i Albert Rossich (UdG) i presidit pel professor Ricard Torrents (UVic).

El VI Col·loqui, que comptà amb una cinquantena de participants, es va centrar en uns aspectes generalment desatesos i, doncs, poc coneguts de la producció verdagueriana. L’alt nivell de les aportacions realitzades permet de qualificar aquest col·loqui de manera molt positiva. S’ha de posar de relleu, especialment, la contribució dels investigadors de l’àmbit de la llengua, que ha posat un punt d’inflexió en el coneixement de la llengua de Verdaguer i ha obert moltes perspectives de futur en aquesta àrea.

Les comunicacions es donen per ordre alfabètic d’autors i les conferències i ponències seguint l’ordre cronològic en què van ser llegides. Els treballs presentats al Col·loqui, tret de quatre casos, s’han pogut recollir tots. Els que no hi consten, sempre per motius aliens als organitzadors, confiem que es podran publicar en el futur a l’Anuari. Un cas a part, tanmateix, el constitueix la comunicació del professor Abelard Saragossà, Notes sobre la sintaxi de Jacint Verdaguer, en què presentà una tria de qüestions relacionades amb la sintaxi del poeta; com que el seu estudi sobre la sintaxi verdagueriana ha estat finalment molt més extens i detallat, es publicarà al proper número ordinari de l’Anuari Verdaguer (2005) amb tota la seva extensió i sota el títol de Per a un estudi de la sintaxi de Jacint Verdaguer. S’hi ha afegit, en canvi, l’article Sobre l’edició en quatre volums de Totes les obres de Verdaguer, de Joaquim Molas que, de fet, nasqué de la intervenció que féu en el marc de la reunió plenària de la Societat Verdaguer feta a la tarda del dia 12 de novembre de 2005 a Can Dachs de Folgueroles i que cal considerar com la cloenda efectiva del VI Col·loqui. La nòmina d’investigadors que hi publiquen és llarga: Joan Veny i Clar, Pere Ramírez Molas, Amadeu Viana, Albert Rossich, Margarida Aritzeta, Josep Massot, M. Carme Bernal, M. Àngels Verdaguer, Daniel Casals i Martorell, Carles Castellanos, Gabriel Bibiloni, Lluís Marquet, Isidor Cònsul, Joan Cuscó i Clarasó, Josep Gallart i Bau, Jordi Ginebra, Jordi Malé, Ignasi Moreta, Laia Noguera i Clofent, Maria Pilar Perea, Ramon Pinyol, Pere Quer, Joan Requesens i Piquer, Rafael Roca Ricart, Jaume Vellvehí i Altimira, Pep Vila.

La celebració del VI Col·loqui, organitzat per la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic, va comptar, com és habitual, amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, els ajuntaments de Vic i Folgueroles i la Casa-Museu Verdaguer de Folgueroles. La publicació d’aquest volum d’actes es deu al suport rebut de la Universitat de Vic (Projecte d’Investigació HUM 2004-01392/FILO finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, Grup de Recerca Consolidat “Edició de textos literaris del segle XIX” i la Càtedra Verdaguer) i del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (ARCS 2005).

Resums i abstracts (PDF)

Informació

Número14 (2006)
ISSN1130-202X

Iniciativa de la Societat Verdaguer, Eumo Editorial i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic-UCC)