1988 – II Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
Novembre de 1988

Pàtria de Jacint Verdaguer i la poesia patriòtica, polí­tica i civil del segle XIX