Epistolari de Jacint Verdaguer, vol. I-XI

Dins Articles i documentació

Epistolari Verdaguer. Índexs

Per iniciativa de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris i la Societat Verdaguer, s’ha realitzat una base de dades en què es poden consultar els noms dels corresponsals i les dates de tot l’Epistolari Jacint Verdaguer conegut fins ara.

Així, hi podem trobar el buidat de les cartes editades a l’Epistolari de Jacint Verdaguer en XI volums per l’editorial Barcino, a cura de Josep M. de Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas; les cartes del Fons Verdaguer-Panadès, editat en CD per l’Arxiu Nacional de Catalunya (2002) i conservat en còpies en paper a la Càtedra Verdaguer de la UVic; i, a més, les cartes publicades de forma dispersa en revistes i diaris des dels anys 80 del s. XX.

N’ha tingut cura Laura Vilardell, estudiant de la FCHTD de la UVic que ha obtingut una beca del MEC vinculada al grup de recerca d’”Edició i estudi de textos literaris contemporanis”, amb la revisió de M. Àngels Verdaguer i el suport informàtic de Pere Quer.

Es pretén que sigui una feina útil per a tots els estudiosos del segle XIX ja que abasta des de 1865 a 1902. És una primera entrega –que no definitiva ni amb voluntat d’exhaustivitat–, perquè es vol continuar la indexació incloent-hi tots els noms de persona que apareixen a l’Epistolari publicat als XI volums abans esmentats.

Agrairem a tots els usuaris d’aquests índexs que ens comuniquin qualsevol observació que els pugui millorar.

Vic, febrer de 2008
catedraverdaguer@uvic.cat