Vilamala i Terricabras, Joan

Vilamala i Terricabras, Joan

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 16 de desembre de 2000
Correu electrònic: joan.vilamala@gmail.com

Publicacions

  • Jacint Verdaguer. Antologia, edició a cura de Joan Vilamala. Barcelona: Editorial Barcanova, 1998.
  • Jacint Verdaguer. Antologia poètica, edició de Joan Vilamala. Barcelona: Hermes, 1999.
  • [Amb Oriol Portell i Torres]. Cançoner Verdaguerià. Vic: “Estudis Verdaguerians / Sèrie La Damunt, 3”, Eumo Editorial, 2000.
  • Jacint Verdaguer. Antologia poètica i alguns fragments de prosa; edició a cura de Joan Vilamala. Barcelona: Hermes, 2002 (2a ed. corr. augm.).
  • Antologia de Jacint Verdaguer; edició a cura de Joan Vilamala. Barcelona: Barcanova, 2002.
  • Els Pujol, escultors de Fogueroles, en el record verdaguerià. Dins: Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam. Vic: Eumo Editorial, 2007, p. 685-703.

Àmbits

 Jacint Verdaguer. Literatura catalana.