Sunyer i Molné, Magí

Sunyer i Molné, Magí

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 16 de desembre de 2000
Correu electrònic: magi.sunyer@urv.cat

Publicacions

  • “Catalunya agonitzant. La identitat esquerdada”, Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literària del XIX Col·loqui Germano-Català (Colònia 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 21-34.
  • Els mites nacionals catalans. Vic: Eumo Editorial, 2006, 325 p.
  • “La pàtria del cor”. Reus en el memorialisme del segle xix”, Reus a la literatura. Literatura de Reus. Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2007, p. 147-172.
  • “El símbol de l’arpa en la poesia de Costa i Llobera”, Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 439-451.
  • “Els pobles oprimits a la literatura catalana del segle xix. Agermanaments i exemples”, Miscel·lània Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 2007, p. 548-560.

Àmbits

 Literatura catalana del segle XIX.