Rossich Estragó, Albert

Rossich Estragó, Albert

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 20 de maig de 2007
Correu electrònic: albert.rossich@udg.edu

Publicacions

  • Decadència i renaixença: una visió programàtica de la literatura catalana: La literatura del xvi i del xvii vista des de la Renaixença. Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984), 2. Barcelona: [Curial], 1994, p. 33-50.
  • Les arrels literàries de Verdaguer. Ausa, xvii, 136 (Vic, 1996), p. 39-60.
  • El nom de les lletres. Caplletra, 27 (València, tardor 1999), p. 65-86.
  • [Amb August Rafanell]. La llengua occitana a la Catalunya del segle xviii. Revista de Catalunya, 156 (novembre 2000), p. 77-95.
  • Els dos registres lingüístics de la poesia de Verdaguer. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 14 (2006), p. 111-129.

Àmbits

 Literatura catalana moderna i dels inicis del segle XIX.