Paré Jiménez, Josep

Paré Jiménez, Josep

Membre fundador i membre numerari

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991
Correu electrònic: jpare2@xtec.cat

Publicacions

  • La poètica romàntica, dins Romanticisme, cultura i religió a Catalunya, Joan Requesens (ed.). Barcelona: Fundació Joan Maragall / Editorial Cruïlla, 1997, p. 123-143.
  • Dels conflictes a Les joies de la Roser. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Àngel Guimerà i el teatre català al segle xix. El Vendrell, […] 1995. Tarragona: Diputació de Tarragona, 2000, p. 389-406.
  • Introducció a Narcís Oller, L’Escanyapobres, edició a cura de Josep Paré. Barcelona: Hermes, 2000, p. 7-79.
  • Verdaguer, Jacint. Canigó: llegenda pirenaica del temps de la reconquesta, edició a cura de Josep Paré. Barcelona: Hermes, 2003.
  • Antologia de poesia catalana; propostes de treball i comentaris de text a cura de Pep Paré i Enric Martín. Barcelona: Edicions 62, 2007.

Àmbits

 Literatura catalana del segle XIX. Poesia i narrativa. Jacint Verdaguer. Narcís Oller.