Jorba Jorba, Manuel

Jorba Jorba, Manuel

Comissió permanent (Vocal), membre fundador i membre numerari

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991
Correu electrònic: manuel.jorba@uab.cat

Publicacions

  • Manuel Milà i Fontanals en la seva època. Trajectòria ideològica i professional, Barcelona: Curial, 1984 [1985].
  • L’obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
  • Manuel Milà i Fontanals, crític literari. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
  • Literatura, llengua i Renaixença: la renovació romàntica. Dins: Pere Gabriel (dir.). Història de la cultura catalana, iv: Romanticisme i Renaixença. 1800-1860. Barcelona: Edicions 62, 1995, p. 77-132.
  • Els romanticismes de Catalunya. Manuel Jorba, Antònia Tayadella i Montserrat Comas, ed., El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 i 4 de febrer de 1995. Vilanova i la Geltrú: Biblioteca Museu Víctor Balaguer, 1997, p. 209-248.
  • Els romàntics radicals. Del primer romanticisme al conservadorisme ideològic: Manuel Milà i Pau Piferrer. Barcelona. Quaderns d’Història, 6 (2002), 75-103.
  • El coneixement de la literatura alemanya en l’àmbit català (1833-1847). Berta Raposo Fernández, José-Antonio Calañas Continente i Grupo Oswald, ed. Paisajes romànticos: Alemania y España. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004, p. 52-71.
  • La receptivitat de l’òpera italiana durant el primer romanticisme. Una aproximació a l’àmbit barceloní. Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam. Vic: Eumo Editorial, 2007, p. 282-300.
  • Un article de León Bloy sobre l’Atlàntida de Jacint Verdaguer (Le Chat noir, 31 maig 1884). Anuari Verdaguer, 2016, núm. 24, p. 37-50.
  • Manuel Milà i Fontanals a Cervera, un incident disciplinari. Del Penedès, 2022, núm. 38, p. 7-20.

Àmbits

 Manuel Milà i Fontanals. Romanticisme del segle XIX.