Freixes González, Andreu

Freixes Gonzàlez, Andreu

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 10 de novembre de 2011
Correu electrònic: andreufreixes@gmail.com

Publicacions

  • “L’ideari estètic de Joaquim Roca i Cornet” dins d’Actes del Col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. pàg. 197-225. Diputació de Tarragona (ISBN 84-88618-60-3).
  • La gènesi de la idea floralesca” dins de Serra d’or, 591. pàg. 19-23. Març 2009.
  • La recuperació vuitcentista de la idea dels Jocs Florals de Barcelona” dins de Miscel·lània homenatge a Joaquim Molas. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2009. Pàg. 115-164. (ISBN 978-84-9883-122-1) (volum 3).
  • Els Jocs Florals i la Barcelona del segle XIX. Departament d’Educació. Barcelona, 2009. (en premsa).
  • “Les Corts d’amor i la literatura catalana” dins d’Actes del Col·loqui Internacional sobre els Jocs Florals de Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. 2010 (en preparació).
  • Els orígens dels Jocs Florals de Barcelona” dins Barcelona i els Jocs Florals, 1859.Modernització i romanticisme. Ajuntament de Barcelona/MUHBA. 2011. Pàg.13-37 (ISBN 978-84-9850-360-9).

Àmbits

 Jocs Florals de Barcelona. Literatura catalana del segle XIX