Farrés Arderiu, Pere († 2008)

Farrés Arderiu, Pere

Membre fundador i membre numerari

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991

Publicacions

  • La construcció de L’Atlàntida. Miscel·lània Segimon Serrallonga. Vic: Eumo Editorial, 2001, p. 89-113.
  • Víctor Balaguer. Tragèdies, a cura de Pere Farrés Arderiu. Tarragona: Arola, 2001.
  • Jacint Verdaguer. L’Atlàntida, Edició crítica (establiment del text, aparat de variants, notes i estudi preliminar de Pere Farrés) Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 2002.
  • El cicle de “L’Atlàntida”. Dins: Jacint Verdaguer. Poemes llargs. Teatre. A cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul. Totes les obres, 1. Barcelona: Proa, 2003.
  • Verdaguer i Ruyra. Primer Simposi Joaquim Ruyra. Blanes, 29, 30 i 31 de maig del 2003. Als cent anys de l’eclosió literària de Joaquim Ruyra: Marines i boscatges. Barcelona / Girona / Cabrera de Mar: Fundació Universitat Catalana d’Estiu / Universitat de Girona / Galerada, 2004, p. 41-66.
  • Jacint Verdaguer, a la recerca de l’absolut. Tornau-me a terra. Noves perspectives sobre Verdaguer. Lleida: Àgora literària dels Països Catalans, 2004, p. 33-42.
  • Ramon Picó i Campamar. Cor de roure, edició a cura de Pere Farrés. Barcelona: Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General / Abadia de Montserrat, 2006.
  • El drama històric en català. A propòsit de Cor de Roure, de Ramon Picó i Campamar. Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX, 13 (2005) [2007], p. 405-419.

Àmbits

Jacint Verdaguer. Víctor Balaguer. Ramon Picó i Campamar. Teatre català. Literatura catalana del segle XIX i del XX.