Cortès i Mir, Francesc

Cortès i Mir, Francesc

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 9 de novembre de 2002
Correu electrònic: francesc.cortes@uab.es

Publicacions

  • “La ópera a Catalunya des de 1900 a 1936”. La ópera en España e Hispanoamérica. Madrid: ICCMU, 2002.
  • “Si d’eix gran riu del Paradís / hagués la música sentida”: estudi sobre el perquè de Verdaguer a la música. Verdaguer, un geni poètic. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2002.
  • Base de dades L’obra musical inspirada en Jacint Verdaguer, consultable a www.verdaguer.cat (apartat Verdaguer digital).
  • “Referents estilísitcs i textuals francesos a la cançó catalana”. La musique entre France et Espagne: interactions stylistiques. 1, 1870-1939. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2003.
  • Los Pirineus. Felip Pedrell. Edició crítica. Madrid: Fundación Autor, 2003.
  • “The Silver Age of Music in Barcelona”. Von Grenzen und Ländern, Zentren und Ränder: Der Weltkrieg und die Verschiebungen in der musikalischen Geographie Europas. Schliengen: Argus, 2005.
  •  “El joven que inspira placer a las almas: les òperes de l’etapa barcelonesa de Ramón Carnicer”. Ramón Carnicer, estudi. Lleida, 2008.

Àmbits

 Música i autors catalans. Verdaguer i la música.