Cassany i Cels, Enric

Cassany i Cels, Enric

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 16 de desembre de 2000
Correu electrònic: enric.cassany@uab.cat

Publicacions

  • Quadres de costums urbans del vuit-cents, estudi introductori, selecció i notes d’Enric Cassany. Barcelona: Edicions 62, 1987.
  • El Costumisme en la prosa catalana del segle XIX. Barcelona: Curial, 1992.
  • La influència del sainet en la prosa costumista del segle XIX. Dins: Escalante i el teatre del segle xix. (Precedents i pervivència), edició a cura de Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló i Josep-Lluís Sirera. València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / PAM, 1997, p. 37-55.
  • Narcís Oller i l’art de la novel·la. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls, […] 1996. Valls: Cossetània Edicions, 1999, p. 15-28.
  • [Amb Antònia Tayadella]. Francesc Miquel i Badia, crític literari al Diario de Barcelona (1866-1899). Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona, […] 1995. Tarragona: [Diputació de Tarragona, 2000], p. 351-380.
  • [Amb Antònia Tayadella]. Francesc Miquel i Badia, crític literari al Diario de Barcelona: 1866-189. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.
  • Robert Robert. Barcelona avui en dia, a cura d’Enric Cassany. Barcelona: Empúries, 2004.

Àmbits

 Narcís Oller. Francesc Miquel i Badia. Novel·la, narrativa i crítica del segle XIX.