Cassany i Cels, Enric

Cassany i Cels, Enric

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 16 de desembre de 2000
Correu electrònic: enric.cassany@uab.cat

Publicacions

 • Quadres de costums urbans del vuit-cents, estudi introductori, selecció i notes d’Enric Cassany. Barcelona: Edicions 62, 1987.
 • El Costumisme en la prosa catalana del segle XIX. Barcelona: Curial, 1992.
 • La influència del sainet en la prosa costumista del segle XIX. Dins: Escalante i el teatre del segle xix. (Precedents i pervivència), edició a cura de Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló i Josep-Lluís Sirera. València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / PAM, 1997, p. 37-55.
 • Narcís Oller i l’art de la novel·la. Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui Narcís Oller. Valls, […] 1996. Valls: Cossetània Edicions, 1999, p. 15-28.
 • [Amb Antònia Tayadella]. Francesc Miquel i Badia, crític literari al Diario de Barcelona (1866-1899). Dins: El Segle Romàntic. Actes del Col·loqui sobre Josep Yxart i el seu temps. Tarragona, […] 1995. Tarragona: [Diputació de Tarragona, 2000], p. 351-380.
 • [Amb Antònia Tayadella]. Francesc Miquel i Badia, crític literari al Diario de Barcelona: 1866-189. Barcelona: Curial / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.
 • Robert Robert. Barcelona avui en dia, a cura d’Enric Cassany. Barcelona: Empúries, 2004.
 • Cassany, Enric (dir.). Panorama crític de la literatura catalana. Volum IV. Segle XIX. Barcelona: Vicens Vives, 2009, 520 p.
 • Senyals de crisi: la narrativa urbana de la Restauració». Barcelona quaderns d’història, 2010, Núm. 16, p. 265-273.
 • Barcelona vista pels narradors del vuit-cents. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 2011, Núm. 50, p. 139-158.
 • Julien Lanes Marsall. L’ambassadeur de la République des Letres. Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacuberta (1827-1873) París: Éditions Hispaniques, 2017. Anuari Verdaguer, 2019, Núm. 27, p. 241-245.
 • Enric Cassany i Josep M. Domingo (dir.). Literatura contemporània (I). El Vuit-cents. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Editorial Barcino / Ajuntament de Barcelona, 2019. “Història de la literatura catalana, V”.

Àmbits

 Narcís Oller. Francesc Miquel i Badia. Novel·la, narrativa i crítica del segle XIX.