Bosch i Rodoreda, Andreu

Bosch i Rodoreda, Andreu

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 6 d’octubre de 2012
Correu electrònic: aboschro@gmail.com

Publicacions

  • Jacint Verdaguer, Rondalles. Edició a cura d’Andreu Bosch i Rodoreda (Barcelona: Editorial Barcino, 1992).
  • Jacint Verdaguer, Totes les rondalles. Edició i introducció a cura d’Andreu Bosch i Rodoreda, amb pròleg de Montserrat Castillo i amb il·lustracions de Joan Junceda  (Barcelona: Pirene i Proa, 1995 [2a reimpr. i 3a: Proa, 2001 i 2002]).
  • “Rondalles” i “Folklore” del volum Prosa de Jacint Verdaguer, dins Joaquim Molas i Isidor Cònsul (eds.), Totes les obres (Barcelona: Proa, 2002).
  • Jacint Verdaguer, Què diuen els ocells. Proses i poesies. Edició a cura d’Andreu Bosch i Ma. Àngels Verdaguer, amb pròleg de Ricard Torrents (Vic: Casa Museu Verdaguer, 2003).
  • Jacint Barrera, Los aucells de Teià i Masnou. Edició i introducció a cura d’Andreu Boscg i Rodoreda (Barcelona: Lynx Edicions, 2007).

Àmbits

Obra folklòrica de Jacint Verdaguer. Edició de textos administratius algueresos dels segles XVII-XIX. Estudi d’autors del XIX (Marià Vayreda, Jacint Barrera, Joan De Giorgio Vitelli).

Enllaços