Bartolí Masons, Gemma

Bartolí Masons, Gemma

Membre numerari

Data d’entrada a la societat: 13 de maig de 2023
Correu electrònic: gemmabartoli@gmail.com

Publicacions

Ramon D. Perés, crític literari, 1883-1913. Poètiques de la modernitat i literatura catalana. Tesi doctoral. UB, 16 de desembre de 2022.

“De l’anacronisme a la modernitat en l’obra de Verdaguer: lectures de Ramon D.   Perés”. Anuari Verdaguer, núm. 30, 2022, p. 297-311.

“«Un poeta de los que nacen y no se hacen»: Joan Maragall a través de Ramon D. Perés”. Haidé. Estudis Maragallians. Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall, núm. 7, 2018, p. 171-184.

 

 

Àmbits

Ramon D. Perés, literatura catalana del segle XIX