Altés i Aguiló, Francesc Xavier († 2014)

Altés i Aguiló, Francesc Xavier

Membre numerari

 Data d’entrada a la societat: 28 de maig de 2005

Publicacions

  • Jacint Verdaguer i Montserrat. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.
  • Gaudí i el projecte de panteó per als Güell a Montserrat. Serra d’Or, núm. 509 (maig 2002), p. 34-38.
  • Víctor Balaguer (1824-1901) i el Montserrat. Serra d’Or, núm. 505 (gener 2002), p. 38-44.
  • Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Francesc Xavier Altés i Aguiló, Josep Massot i Muntaner, Josep Faulí. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2005.

Àmbits

 Montserrat. Segle XIX.

Enllaços