1995 – IV Col·loqui Internacional Verdaguer

Dins Col·loquis
Vic (Facultat de Traducció i Interpretació d'Osona)-Folgueroles, del 18 al 20 de maig de 1995

L’obra literària dels deu darrers anys de Jacint Verdaguer