Anuari Verdaguer 2008

Índex

Estudis i notes
Jesús Alturo i Perucho, Una correcció del censor de la Cúria de Barcelona a un vers de Mn. Jacint Verdaguer desatesa per l’autoritat eclesiàstica
Maria Dasca, La follia del poeta
Carola Duran Tort, Índex de revistes literàries de la dècada 1865-1875
Manuel Llanas i Pere Quer, Les literatures foranes de menor presència i les crítiques sobre traduccions a L’Avenç i Catalònia
Llorenç Soldevila, Commemoracions verdaguerianes a l’exili europeu i iberoamericà el 1945 i 1952

Textos

Francesc Codina i Valls, Entorn d’una carta desapercebuda de Jacint Verdaguer a Anton Busquets
Manuel Jorba i Ramon Pinyol, Contribució a l’epistolari de Jacint Verdaguer. II
Josep Massot, Maria Antònia Salvà, els germans Peña i Jacint Verdaguer
Enric Prat i Pep Vila, Càntic sobre de lo ayre de «Joseph venut per sos germans» (1845)
Rafael Roca Ricart, Poesies valencianes «a Verdaguer»

Dossier
III Jornades d’Intercanvi Cultural (València, 19-21 d’octubre de 2007)
Presentació
Rafael Roca, Jacint Verdaguer i València
Josep Moran, El bisbe Climent i la llengua
Josep Massot, Joan Fuster i Serra d’Or

Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans (26 d’octubre de 2007)
Presentació
Jordi Bruguera, L’edició de textos medievals
Francesc Feliu, Problemes en l’edició de textos catalans de l’edat moderna
Pere Farrés, Notes sobre l’edició de manuscrits literaris del segle XIX
Ramon Pinyol, L’edició de textos vuitcentistes. Les edicions impreses
Marcel Ortín, Criteris i límits de l’ortografiació en l’edició filològica (amb exemples de la prosa de Josep Carner anterior a les Normes de 1913)
Taula rodona: Rafael Roca, Magí Sunyer, Joan R. Veny (moderada per Josep M. Domingo)

IV Jornades d’Intercanvi Cultural (Eivissa, 10-12 d’octubre de 2008)
Presentació
Felip Cirer, Jacint Verdaguer i Isidor Macabich
Marià Torres, La literatura popular eivissenca
Joan Mas i Vives, La roda del temps i dels sentiments en la poesia de Marià Villangómez: Els dies i L’any en estampes

Pere Farrés Arderiu (1948-2008)
Pere Farrés Arderiu, Notes autobiogràfiques
Ramon Pinyol, Pere Farrés i Arderiu (1948-2008): una pregona vocació docent i investigadora
Ricard Torrents, Una vida intensa de literat: Pere Farrés i Arderiu. 1948-2008.

Ressenyes
Josep Camps i Arbós, L’edició d’uns textos inèdits de Josep Yxart
Josep Camps i Arbós, Edicions i estudis recents sobre Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover
Marta Giné Janer, Rosa Cabré i Josep M. Domingo (dir.). Estudis sobre el positivisme a Catalunya. Vic: Eumo Editorial (col·lecció Escolis, núm. 9), 2007, 507 p.
Damià Pons, Gabriel Maura Montaner. Pegaso arando, Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2007
Laura Vilardell, Tot Teodor Llorente
Kathleen McNerney, Verdaguer, Jacint. Selected Poems of Jacint Verdaguer: A Bilingual Edition. Ed. i trad. Ronald Puppo. Introducció de Ramon Pinyol i Torrents. Chicago: University of Chicago Press, 2007 (traducció)

Crònica
Carola Duran Tort, Bibliografia sobre literatura catalana del segle XIX, 2007. Materials
Carme Torrents, Josep M. Garrut i Romà
III i IV Jornades d’Intercanvi Cultural (València i Eivissa)
Societat Verdaguer (2006-2008)

Resums i Abstracts

Resums i abstracts (PDF)

Informació

Número16 (2008)
ISSN1130-202X

Iniciativa de la Societat Verdaguer, Eumo Editorial i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris (UVic-UCC)