Torrents Bertrana, Ricard (president d’honor) († 2023)

Torrents Bertrana, Ricard

Comissió permanent (President d'honor), membre numerari i membre fundador

Data d’entrada a la societat: Membre Fundador 1991
Correu electrònic: ricard.torrents@uvic.cat

Publicacions

  • Ruta Verdagueriana de Folgueroles. Vic: Eumo Editorial / Casa Museu Verdaguer / Amics de Verdaguer de Folgueroles, 1992.
  • Verdaguer, un poeta per a un poble. Vic: Eumo Editorial, 1995 (3a. edició 2002).
  • Verdaguer. Estudis i aproximacions. Vic: Eumo Editorial, 1995.
  • Jacint Verdaguer. Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià. Vic: Eumo Editorial / Societat Verdaguer, 1995.
  • Jacint Verdaguer. Autobiografia Literària. Vic: Eumo Editorial, 2002.
  • De Llull a Verdaguer i de Verdaguer a Llull o la simpoesia transcendental. Palma: Publicacions del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, núm. 36, 2003.
  • Set verdagueristes o el segle xx versus Verdaguer. Dins: Jacint Verdaguer, poeta i prevere. Barcelona: Fundació Joan Maragall / Ed. Cruïlla, 2003, p. 173-209.
  • A la claror de Verdaguer. Nous estudis i aproximacions. Vic: Eumo Editorial, 2004.
  • Any Verdaguer 2002. Balanç i repte. Dins: Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Vic (17 i 18 d’octubre de 2003). Barcelona / Vic: Institut d’Estudis Catalans / Universitat de Vic / Ajuntament de Vic, 2004, p. 79-92.
  • Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí. Pròleg de Daniel Giralt-Miracle. Barcelona: Enciclopèdia Catalana / Proa, 2006.

Àmbits

Jacint Verdaguer. Literatura catalana dels segles XIX i XX.