Simbor Roig, Vicent

Simbor Roig, Vicent

Membre corresponent

Universitat de València

Data d’entrada a la societat: 26 de maig de 2001 
Correu electrònic: Vicent.Simbor@uv.es

Publicacions

  • La Renaixença i la normalització literària. Dins: Escalante i el teatre del segle XIX. (Precedents i pervivència), edició a cura de Ferran Carbó, Ramon X. Rosselló i Josep-Lluís Sirera. València / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / PAM, 1997, p. 347-373.
  • Eduard Escalante o les limitacions de la Renaixença. Saó Monogràfics, 24 (València, juny 1995), p. 8-10.
  • La narrativa valenciana de 1900 a 1939: antologia. Estudi introductori i selecció de Vicent Simbor Roig Alzira: Bromera, 1986.
  • Els orígens de la Renaixença valenciana. València: Universitat de València. Facultat de Filologia. Institut de Filologia Valenciana, 1980.

Àmbits

 La Renaixença valenciana. Teatre del XIX. Eduard Escalante.